Có giấy phép hoạt động
 
 

Làm thế nào các thám tử thực hiện việc kiểm tra lý lịch?

10/01/2023

Kiểm tra lý lịch có nghĩa là điều tra lịch sử cá nhân hoặc nghề nghiệp của một người để xác nhận tính cách và danh tính của họ. 

Có rất nhiều Công ty thám tử ở Việt Nam cung cấp dịch vụ điều tra trước hôn nhân, điều tra sau hôn nhân, điều tra lý lịch cá nhân,  điều tra lý lịch nhân viên và điều tra mức độ trung thành của các cá nhân. Với bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, nhiều đối tượng lợi dụng lòng tốt để lừa đảo cá nhân và doanh nghiệp. Cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp luôn có nhu cầu kiểm tra lý lịch vì nhiều lý do chẳng hạn như thuê nhân viên mới, tìm người thuê nhà mới, thuê người giúp việc gia đình hoặc lên kế hoạch kết hôn.

Một cuộc điều  tra lý lịch lý tưởng sẽ tiết lộ hồ sơ tội phạm, trình độ học vấn, gia đình, dân sự và lịch sử công việc. Nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua về quá trình giáo dục và lối sống . Những thay đổi văn hóa trong xã hội ngày nay đã gieo mầm tham lam trong con người. Công ty thám tử VDT cung cấp các dịch vụ điều tra của mình dựa trên các mối quan tâm và lý do của mọi khách hàng. Thuê dịch vụ điều tra lý lịch từ chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho những người thân yêu của bạn có liên quan. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự nói dối phổ biến trong xã hội. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 80% mọi người nói dối về trình độ học vấn, nghề nghiệp và cá nhân của họ. Họ thuận tiện bỏ qua các chi tiết trước đó để che giấu các hoạt động đáng ngờ của họ trong quá khứ.

Có rất nhiều công cụ kiểm tra lý lịch tự động có sẵn trên internet, nhưng những công cụ này thường không chính xác. Công ty thám tử có các thám tử tư hàng đầu ở Việt Nam xem xét từng chi tiết một cách phức tạp và cung cấp cho khách hàng của mình những hồ sơ chính xác và đáng tin cậy. Được thành lập vào năm 2005, VDT Detective là một cơ quan điều tra dịch vụ tư nhân đầy đủ đáng tin cậy. Đối với một thần tượng, các cơ quan điều tra tình huống yêu cầu họ tên, tuổi, ảnh hoặc địa điểm mà người đó hiện đang cư trú. Mặt khác, công ty thám tử VDT có thể có được thông tin hợp lệ về đối tượng mà không cần lấy thông tin chi tiết từ khách hàng của họ trong một số trường hợp.

Các nhà điều tra tư nhân có thể khám phá thông tin có thể mới và không được chia sẻ với khách hàng trong quá trình kiểm tra lý lịch trước đây. Chúng đủ hiệu quả để lấy thông tin từ mọi loại người và địa điểm mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Các thám tử tư được đào tạo để thu thập và ghi lại điểm tín dụng và thông tin tài chính đã được xác thực. Họ có thể kiểm tra các chi tiết cá nhân như hồ sơ kết hôn, số điện thoại. Một thám tử tư hiệu quả sẽ lập danh sách các thành viên gia đình và cộng sự đã biết, kiểm tra mạng xã hội, hồ sơ lái xe và thậm chí cả tiền sử bệnh.

Điều tra viên tư nhân của công ty thám tử VDT hoạt động ở Việt Nam. Mục đích cung cấp cho khách hàng thông tin lý lịch cá nhân xác thực, hồ sơ quân sự và nhật ký vụ án. Để đảm bảo rằng họ đang ủy thác cho ai đó mối quan hệ kinh doanh của họ là có thật và hợp pháp, các thám tử sẽ tiến hành thẩm định thay mặt cho khách hàng.

Trong xã hội ngày nay, nơi có những người không trung thực và xảo quyệt, việc kiểm tra lý lịch của các thám tử VDT là hợp pháp và riêng biệt. Việc kiểm tra kỹ lưỡng đối với nhân viên và cá nhân đã trở thành một phần thường xuyên trong quá trình xác thực hồ sơ của mọi người trước khi kết thúc các giao dịch kinh doanh và các vấn đề cá nhân. Những kiểm tra lý lịch này trở thành một phần quan trọng của quá trình tuyển dụng cho các công ty. Bây giờ họ đã trở thành một điều kiện tiên quyết cho các cuộc hôn nhân sắp đặt và tình yêu.

Nếu bạn đang tự hỏi đâu là Cơ quan thám tử đáng tin cậy và hướng đến kết quả nhất ở Việt Nam, có thành tích nổi bật và thành công, thì không cần tìm đâu xa, Công ty thám tử VDT  là một cơ quan điều tra tư nhân đầy đủ dịch vụ đáng tin cậy hoạt động trên khắp Việt Nam.

Hơn nữa, các dịch vụ của chúng tôi thân thiện với khách hàng và được cá nhân hóa theo nhu cầu của bạn. kiểm tra lý lịch tùy chỉnh từ một thám tử tư ở Việt Nam có thể tránh, gây rủi ro cho tài sản, sự an toàn, người thân và cảm xúc của bạn.

Bình luận

Các tin khác