Có giấy phép hoạt động
 
 

Khi nào bạn cần sử dụng dịch vụ thám tử tư?

21/11/2020

Điều tra viên tư nhân có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin và con người. Thám tử tư có thể tìm thấy các tài liệu như hồ sơ tòa án, hồ sơ của cơ quan chính phủ, số liệu thống kê quan trọng, quyền sở hữu tài sản, hồ sơ xe và tàu, ảnh, lời khai của nhân chứng, v.v. 

Nhiệm vụ điều tra của thám tử tư tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Các nhà điều tra pháp lý chuyên về các vụ việc liên quan đến tòa án và thường cộng tác với các luật sư. Họ thường xuyên hỗ trợ tìm kiếm nhân chứng, tống đạt tài liệu pháp lý, phỏng vấn cảnh sát, nhân chứng tiềm năng và thu thập / xem xét bằng chứng. Các nhà điều tra pháp lý cũng có thể thu thập thông tin về các bên trong vụ kiện, chụp ảnh, làm chứng trước tòa, thu thập bằng chứng và báo cáo để xét xử. 

Các cá nhân có thuê điều tra viên không?

Thông thường các doanh nghiệp và luật sư thuê người điều tra. Tuy nhiên, hầu hết thám tử tư sẽ không từ chối một vấn đề cá nhân hợp pháp như xác định vị trí đứa trẻ bỏ trốn hoặc xác định vị trí bị cáo trong vụ kiện. Dịch vụ được yêu cầu không được vi phạm luật hoặc xâm phạm đạo đức của điều tra viên. Bạn nên nói rõ về toàn bộ trường hợp yêu cầu của bạn.

Làm cách nào để liên hệ với thám tử tư?

Nếu bạn cần trợ giúp tìm một thám tử tư, trước tiên bạn có thể hỏi những người xung quanh để có những gợi ý. Hầu hết mọi người tìm nhà điều tra thông qua mạng internet.

Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến ​​luật sư. Hầu hết các nhà điều tra tư nhân thành công có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm tài liệu hoặc những người mất tích làm việc chặt chẽ với luật sư trong khu vực của bạn. Một luật sư cũng có thể là nguồn tốt nhất để tìm một thám tử tư.

Làm cách nào để tôi chọn một điều tra viên?

Cũng giống như thuê bất kỳ chuyên gia nào, bạn nên tìm hiểu một số điều về nghề và thận trọng.

Công ty thám tử tư VDT ở Việt Nam đã  được cấp phép cơ quan quản lý. Giấy phép này phải được gia hạn hàng năm và phải được trưng bày ở nơi dễ thấy trong văn phòng của thám tử VDT. Để biết thêm thông tin về thám tử VDT hãy gọi theo số 094.368.2399.

Bình luận

Các tin khác