Có giấy phép hoạt động
 
 

Dịch vụ xác minh và kiểm tra lý lịch tại Sơn La

16/11/2020

Văn phòng thám tử VDT tại Sơn La tiến hành kiểm tra lý lịch với các cuộc điều tra mở rộng bao gồm kiểm tra lý lịch đầy đủ từ trước khi bắt đầu công việc.

Tất cả các bước Kiểm tra lý lịch được thực hiện để lưu ý đến hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi. Doanh nghiệp cần kiểm tra lý lịch để đảm bảo họ thuê đúng người ngay lần đầu tiên. Dịch vụ kiểm tra lý lịch của chúng tôi là một hoạt động kinh doanh hợp lý vì nó:

 • Các dịch vụ giúp công ty thuê nhân viên phù hợp?
 • Xác minh ứng viên họ nói họ là ai?
 • Đáp ứng các yêu cầu thẩm định và bảo vệ bạn khỏi các vụ kiện tuyển dụng hoặc duy trì cẩu thả?

Chúng tôi điều tra để xác định các sơ hở và giảm thiểu các yếu tố rủi ro dễ mắc phải nhất của bạn. Các lợi ích chính của dịch vụ xác minh lý lịch của chúng tôi là:

 • Tránh bạo lực ở nơi làm việc
 • Giảm trộm cắp
 • Giảm mất thông tin độc quyền
 • Giảm chi phí đào tạo
 • Tránh các vụ kiện tuyển dụng hoặc giữ chân cẩu thả
 • Tăng năng suất của nhân viên và chất lượng sản phẩm

Kiểm tra lý lịch là để tìm hiểu xem một ứng viên có nói sự thật trong sơ yếu lý lịch và đơn xin việc của mình hay không. Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ kiểm tra lý lịch bao gồm:

 • Kiểm tra danh tính
 • Kiểm tra xác minh trình độ học vấn
 • Khám xét hồ sơ tội phạm Kiểm tra
 • Kiểm tra cấp phép chuyên nghiệp
 • Tra cứu hồ sơ dân sự Kiểm tra
 • Hồ sơ xe cơ giới Kiểm tra
 • Kiểm tra xác minh việc làm trước đây
 • Báo cáo tín dụng Kiểm tra
 • Kiểm tra tài liệu tham khảo
 • Kiểm tra thuốc Kiểm tra
 • Kiểm tra xác minh quyền làm việc hợp pháp
 • Kiểm tra hồ sơ đánh giá tính toàn vẹn
 • Kiểm tra lịch sử việc làm

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn và cứu bạn khỏi các yếu tố rủi ro trong công ty. Chúng tôi liên tục cố gắng giúp bạn cung cấp tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất quán và hiểu các câu hỏi sâu rộng liên quan đến Xác minh và Kiểm tra lý lịch. Chúng tôi thảo luận về tất cả các vấn đề theo cách hoàn toàn bí mật và cũng được bao gồm thỏa thuận không tiết lộ khi cần thiết. Để có thêm thông tin toàn diện liên quan đến các dịch vụ Xác minh và Kiểm tra lý lịch của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu trên www.thamtuvdt.com .

Công ty thám tử VDT tại Sơn La

Bình luận

Các tin khác